Ден на биологичното земеделие 2018


За десета поредна година Висше училище по агробизнес и развитие на регионите организира Ден на биологичното земеделие в рамките на Международната селскостопанска изложба „АГРА“. На 23 февруари 2018 г. (петък) в 10:00 часа в зала "България" в Конгресния център на Международен панаир - Пловдив ще бъде открита Юбилейната международна научна конференция „Биологично земеделие и устойчиво развитие“.

Заявки за участие с доклад в конференцията се приемат до 15 февруари 2018 г. на e-mail: science@uard.bg
Докладите трябва да бъдат изпратени в срок до 30 март 2018 г. за публикуване в специалното издание на Списание за наука „Ново знание“: http://science.uard.bg

За участие в конференцията не се събират такси.

Покана и заявка за участие в конференцията