Конкурс за есе за чуждестранни кандидат-студенти


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е подготовило специални изненади и за чуждестранните кандидат-студенти от Русия и бившите съветски републики като осигурява преференциални условия за обучение на 50 студенти, които ще бъдат определени чрез участие в конкурс за есе.

Конкурсът за есе се организира съвместно с Дружество за приятелство с народите на Русия и Общността на независимите държави – Пловдив и ще бъде проведен при спазване на строги изисквания за обективност и прозрачност. Есетата на отличените студенти ще бъдат публикувани във вестник „Приятелство“ – издание на Пловдивското дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД.

Повече информация за конкурса

 
***
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е акредитирано висше училище, получило отлична оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация на Република България в поредната процедура за институционална акредитация, приключила през 2017 г. Системата за управление на качеството във висшето училище е сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015.

При завършване на обучението ВУАРР издава регистрирана в Министерство на образованието и науката диплома за висше образование с холограмен стикер. Дипломата е придружена от Европейско дипломно приложение на английски език, разработено съгласно Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS). С това се осигурява международна сравняемост на придобидата квалификация и условия за взаимно признаване.