Кандидат-студенти 2018/2019


През новата академична 2018/2019 година ВУАРР обявява прием в бакалавърските програми:

- Управление на информационните системи
- Управление на човешките ресурси
- Стопанско управление
- Управление на агробизнеса
- Икономика на туризма
- Аграрна икономика
- Финанси
- Счетоводство

ВУАРР предлага богат избор от магистърски програми в професионални направления "Икономика" и "Администрация и управление", сред които и новите: Мениджмънт на храните и храненето, Екологична сигурност, Агролесовъдство, Екологично земеделие и устойчиво развитие, а за първи път ще се организира и обучение в международна магистърска програма "Управление на агробизнеса" на английски език съвместно с група европейски университети.
 
Само във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите семестриалната такса е 590 лв. за всички специалности и форми на обучение с 30% отстъпка за втора бакалавърска или магистърска програма и 20% отстъпка за втори член от семейството.

Студентите имат възможност да продължат обучението си в докторски програми "Финанси и банково дело" и "Растениевъдство".


 
В годината на Българското председателство на Съвета на ЕС Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще подари на своите студенти стипендии, лаптопи, таблети, почивки в български курорт и екскурзия за двама в чужбина.
Очаквайте тези и още много приятни изненади, които ще изтеглим чрез жребий в навечерието на Студентския празник 8-ми декември 2018, когато ще кажем „Добре дошли“ на нашите първокурсници.

Само във ВУАРР са възможни едновременно: грижа за семейството, работа, обучение.