Бариери и стимули в управлението на земята бе темата на кръгла маса по проект SULANET


Проектът „Устойчиво управление на земята в ЕС“, в който Висше училище по агробизнес и развитие на регионите партнира с пет университета от Словакия, Италия, Полша, Испания и Австрия, стартира на 1 септември 2015 г., а в момента тече последната година от неговото изпълнение. Координатор за България е проф. д-р Марияна Иванова – зам.-ректор по учебни дейности и международно сътрудничество на ВУАРР.

В рамките на проект SULANET на 15 и 16 март 2018 г. в кампуса на висшето училище в Пловдив се проведе кръгла маса „Бариери и стимули в управлението на земята“ с модератор доц. д-р Вихра Димитрова – преподавател във ВУАРР и експерт от българска страна.

Кръглата маса бе открита от ректора на висшето училище проф. д-р инж. Димитър Димитров, който се обърна към участниците с думите: „Земята е уникален ресурс, а България може да бъде екологичният остров на Европа като произвежда биологични храни и сертифицирана земеделска продукция“.

Проф. д-р Марияна Иванова представи SULANET, чиято основна цел е създаване на виртуална изследователска и образователна мрежа „Устойчива мрежа за управление на земите“ за насърчаване на научните изследвания и преподаването в областта на устойчивото управление на земите в Европа и повишаване ефективността на управлението на земеползването в ЕС. Проф. Иванова подчерта, че ВУАРР е активен партньор в мрежата SULANET, като в изпълнението на проекта участват преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от висшето училище.

Проф. Иванова сподели, че организирането на летни училища е една от основните дейности на проекта. Целта на тези летни училища е студентите да се запознаят с добри примери на устойчиво земеползване в партньорските страни. Лектори по време на тези училища са професори от университетите – партньори. През 2016 г. е организирано първото лятно училище в Нитра, Словакия, а негов домакин е Словашкият аграрен университет. През 2017 г. лятно училище е проведено в Университета на Фоджа, Италия. През м. юли предстои организиране на лятно училище в Пловдив.

„ВУАРР ще бъде домакин на лятното училище в периода 1-7 юли 2018 г., за което се подготвяме отсега, за да покажем най-доброто от нашата култура, кухня... Това, че Пловдив ще бъде Европейска столица на културата през 2019 г. засили любопитството на партньорите и сега всички очакват с нетърпение да дойдат в България“, сподели проф. Иванова и отправи покана към присъстващите студенти и млади учени от висшето училище да се включат в неговото провеждане.Законовите и правни норми за управлението на горските територии представиха инж. Любен Желев и инж. Джемиле Молаахмед от Изпълнителната агенция по горите. Ежегодно на инвентаризация подлежат 1/10 от горските територии, което се равнява на 450 000 хектара. Областните планове са една от основните рамки за стопанисване на горските територии, независимо от тяхната собственост. В момента се изготвят три пилотни такива за областите Монтана, Смолян и Добрич.

„Земеделие без наука трудно се прави. Могат да се прилагат несвойствени за земеделието изобретения, които да спестят време, усилия и пари. Средствата за замеделие в следващия програмен период ще бъдат основно за иновации. Общият бюджет на мярка 16.1 е 20 млн. евро", обясни Пламен Абровски от Института за агростратегии и иновации.

Кметът на район Северен на община Пловдив инж. Ральо Ралев представи примери за устойчиво ползване на земята и ролята на местните власти.

Присъстващите бяха запознати с Ръководството за устойчиво управление на земята в ЕС, издадено през 2017 г. в рамките на SULANET с участието на екипа на ВУАРР, което включва следните основни теми: политически и правен контекст на управлението на земята в ЕС; икономически аспекти на управлението на земята в ЕС; екологични аспекти на управлението на земята в ЕС; управление на земята като инструмент за развитие на селските райони.

Повече информация за партньорите и резултатите, както и базата данни за използването на земята в отделните партньорски страни, може да се получи от интернет-страницата на проекта на адрес http://sulanet.uniag.sk/.