Рисковете при търсене на работа и съвети за безопасна трудова миграция


„По-добре информиран, отколкото експлоатиран“ бе темата на лекцията на комисията за борба с трафика с цел трудова експлоатация, изнесена пред студенти от ВУАРР

Какви са рисковете, които се крият при търсене на работа в страната и чужбина разкриха пред студенти от ВУАРР представители на Местната комисия за борба с трафика на хора с цел трудова експлоатация. Кампанията „По-добре информиран, отколкото експлоатиран“ за превенция с цел трудова експлоатация дава полезни съвети за безопасна миграция и е в партньорство с Български червен кръст.

През настоящия период много от трайно незаетите лица започват активно да търсят сезонна или постоянна работа и вероятността да бъдат измамени е много по-голяма. Целта е да се насочи вниманието върху измамните обещания за бързи пари в чужбина и предложенията за високо заплащане срещу нискоквалифициран труд, които впоследствие могат да станат причина за превръщането на хората в жертви на трудова експлоатация. Често предварителните договорки и обещания на работодателите се разминават драстично с реалните условия на живот и работа.

Преди да заминете, проучете добре агенцията или фирмата, не се доверявайте на съмнителни обяви с обещания за високо заплащане, бяха съветите към студентите. Препоръката на специалистите бе да имат предварително подписан договор на български език, както и на официалния език на страната на работодателя. Когато заминат да работят навън, винаги е добре да имат адрес и телефон на българското консулство или посолство в съответната държава.