Ректорът на ВУАРР проф. Димитров пред 24 часа: Обичам да дарявам


Вижте специалното интервю на ректора на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проф. д-р инж. Димитър Кирилов Димитров за вестник „24 часа“ тук

Визитка:
През 1992 г. Димитър К. Димитров учредява Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в гр. Пловдив. Висшето училище членува във Вишеградската асоциация на университетите /VUA/ и  Европейската асоциация на университетите /EURASHE/.
Работил е като мениджър, инженер, ръководител катедра, доцент, професор по управление, ректор, заместник-министър на земеделието, председател на Федерация на земеделските кредитни кооперации /проект на Европейския съюз/, Председател на Национална борса за интелектуални продукти към Съюза на учените, член на Управителния съвет на Съюза на учените – гр. Пловдив, ръководител на национални и европейски проекти, член на Управителния съвет на Българска асоциация на фермерите и др.
Създател на: Научното списание „Ново знание“, Академично издателство „Талант“; Академичен медиен комплекс „Натурал“.
Член на дружеството на писателите – Пловдив.
Удостоен с: Почетния знак на гр. Пловдив за принос към науката и образованието; носител на наградата „Пловдив“ за развитие на културата; Доктор хонорис кауза; Почетен професор, Почетен гражданин на гр. Пазарджик и др.