ВУАРР на обучителен семинар по социално предприемачество


Семинар за представяне на обучителна програма по социално предприемачество по проект ИНОВЕНТЪР проведе Асоциация „Мария Кюри – МСА” съвместно с Националната федерация на работодателите на инвалиди в Дома на културата „Борис Христов“.

Участниците, сред които преподаватели от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, изразиха своя интерес към платформата за електронно обучение по социално предприемачество и споделиха желание да участват и в следващи инициативи по проекта.

Същността на проекта се състои в създаването на учебна програма по социално предприемачество със съответните модули по теория и практика. Идеята възниква след срещи на екипа на асоциацията с партньори от Белгия и Германия. Целевите групи са младежи, които се обучават в професионални гимназии или посещават курсове за професионално обучение. Програмата е насочена и към учители от професионалните центрове за обучение, преподаватели по управление и икономика.
За добрите примери на успешни социални предприятия в Белгия и България разказва Василка Събева – финансов и административен мениджър на Асоциация „Мария Кюри“.Курсът на обучение включва 15 модула. Четири от тях са теоретични, а останалите са насочени към развиване на практически умения за разработване на бизнес план спрямо собствените знания и умения, усъвършенстване на меките умения и психологическа нагласа, казва Василка Събева.