Университетски преподаватели от цял свят, участия в международни проекти и нови възможности за успешна реализация


Ректорът на ВУАРР проф. д-р инж. Димитър Димитров споделя, че Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е първият избор на:
1. Докторанти и студенти от чужбина за качествена подготовка и откриване на нови хоризонти за развитие.
2. Чуждестранни партньори за участие в международни образователни и научни проекти в областта на устойчивото развитие.
3. Чуждестранни учени и преподаватели за мобилности и специализации в България.
Неговите кампуси всяка година посрещат видни професори от цял свят, които изнасят лекции и споделят ценен опит.
Бакалавърските, магистърските и докторските програми на висшето училище се отличават с висок престиж и конкурентност в международен план.
 


„Да реализираш дарбите, които Господ ти е дал, е смисълът на човешкия живот!“
Проф. д-р инж. Димитър Димитров, Ректор на ВУАРР

 
***
Чуждестранните студенти казват, че във ВУАРР:
1. Срещат дружелюбни хора, а изключително впечатление правят отзивчивите преподаватели (Каролин Зиманска от Полша).
2. Лекционните курсове отговарят напълно на очакванията им (Антонио Гарсия-Кано от Испания).
3. Оценяват голямата възможност да научат български език и мотивацията за развитие от срещата с нова култура (Азахара Маестре от Испания).
Студентите на ВУАРР споделят още, че:
1. Своето удовлетворение от отношението към тях, компетентните преподаватели и ползите от всяка лекция за упражняваната професия (Александра Илиева).
2. Били са приятно изненадани от проявяваното разбиране от страна на ръководството на ВУАРР, социалната програма на висшето училище и възможностите за намаление и разсрочено плащане на семестриалните такси (Румен и Петя Лефтерови).
3. Още по време на подготовката във ВУАРР са имали необятни възможности за контакти с колеги, обучение и работа в чужбина, по-високи доходи и жизнен стандарт, натрупали са нови знания и умения и успешно са развили собствен бизнес в България (Делян Плачков).
 


Мотото на ВУАРР е: „Чух и забравих, видях и запомних, направих и разбрах!“

***
Преподаватели и партньори по проекти от чужбина изразяват мнение, че:
1. ВУАРР е най-добрият партньор по международни проекти, в които успешно участва и координира вече повече от 25 години (проф. д-р Анна Бандлерова, проф. д-р Павол Щварц и доц. д-р Луция Палшова от Словашкия аграрен университет в Нитра).
2. Преподавателите на ВУАРР блестят със своята ерудиция и международен престиж, а модерната личност на ректора проф. Димитров е гаранция за конкурентоспособността на висшето училище (проф. Жаоме Бек от Университета на Барселона, Испания).
3. ВУАРР е перфектен организатор на техния престой в България и отличен домакин (проф. Рохана Махалианарачи от Университата Сабарагамува в Шри Ланка) и винаги се прибират с много приятни емоции и зареждане след посещението си и работата във висшето училище (Улрих Диерман от Институт Equalita, Германия и Ралф Либинг от Асоциацията на биологичните търговци, Австрия).
Български учени потвърждават, че:
1. Високо ценят научния потенциал на преподавателите на ВУАРР, успехите на висшето училище в обучението, научноизследователските дейности и работата по национални и международни проекти (проф. д.н. Димитър Брайков).
2. За своята четвъртвековна история ВУАРР се е наложил като център за обучение на специалисти, способни да развиват бизнес, да разработват и печелят европейски проекти, да прилагат добри практики и издигат авторитета на българския бизнес и наука (проф. д-р Стойка Машева).
3. ВУАРР е търсен и ценен партньор, който поддържа винаги отлични професионални отношения, проявява нужната коректност и лоялност (проф. д-р Мария Попова).
 


26 успешни години ВУАРР: „Път няма. Път се проправя с вървене“
 
***
Приятелите на ВУАРР споделят пред студентите:
1. Акад. Антон Дончев: Аз съм толкова обикновен, че за мен най-голямата чест е да седна в залата сред Вас.
2. Михаил Вешим: България е добро място за живеене. Трябва всеки да се замисли какво може да промени в тази страна, както го прави ВУАРР.
3. Стефан Цанев: Вие сте щастливи, че имате такъв ректор. Точно на нестандартните хора, на тях разчита човечеството. На хората с хъс, с жажда за живот… Поздравявам ви, че учите вашите студенти да мислят и живеят интересно, това е най-трудната и най-великата наука, защото живял ли си скучно, все едно не си живял.
4. Теодор Крачунов: Най-големият ви капитал е младостта и шансът да учите във висше училище, което ще ви насочва преди всичко към практиката. Нали знаете, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. МЕЧТАЙТЕ! Не се страхувайте да следвате мечтите си…
5. Цветана Манева: Трябва сами да се преборите за себе си. Борбата е трудна и дълга и започва още от семейството. Това, с което искам да помогна на младите, е простата формула:
ВЯРВАЙТЕ В СЕБЕ СИ!
 


„Съдбата не е случайност, а избор. Тя не се очаква, а се печели!“
Уилям Брайън


***
ВУАРР осигурява още: ЛЕТНИ УЧИЛИЩА И СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА

На 1 юли 2018 г. студенти и докторанти от пет държави пристигнаха в Пловдив, за да се включат в лятното училище по проект „Устойчиво управление на земята в ЕС“, в което участват и студенти и докторанти от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Домакин на проявата е висшето училище, което си партнира с университети от Словакия, Италия, Полша, Испания и Австрия.
Координаторът за България проф. д-р Марияна Иванова – зам.-ректор по учебна дейност и международно сътрудничество на ВУАРР, приветства участниците с „Добре дошли“ и представи SULANET, чиято цел е създаване на виртуална изследователска и образователна мрежа за насърчаване на научните изследвания и преподаването в областта на устойчивото управление на земите в Европа. В дейностите по проекта участват преподаватели, студенти, докторанти и млади учени от висшето училище.
Целта на летните училища, организирани по проекта, е студентите да се запознаят с добри примери на устойчиво земеползване в отделните страни. Лектори са професори от университетите партньори. Първото лятно училище е организирано през 2016 година в Нитра, Словакия, а негов домакин е Словашкият аграрен университет. През 2017 г. второто се провежда в Университета на Фоджа, Италия. Представители на ВУАРР вземат активно участие и в двете, а сега висшето училище събра участниците в третото.
 


„Пред мъдрия човек стои отворен свят. Защото отечеството на Великата душа е цялата Вселена“
Демокрит

 
SULANET е само един от проектите на висшето училище, които осигуряват възможности на неговите студенти и докторанти да участват в разнообразни дейности за повишаване на квалификацията, специализации и стажове в чужбина, кариерно ориентиране и развитие.

Висшето училище притежава харта по Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, по която се осъществяват студентски мобилности с цел обучение или практика в чужбина.

Повече информация за кандидатстване и записване: http://uard.bg/.