Проектът SULANET създава виртуална изследователска мрежа


Студенти и докторанти от шет държави се обучаваха в продължение на седмица във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, където надграждаха знания за различните фази и концепции при управлението на земята. Младежите от университети в Словакия, Италия, Полша, Испания, Австрия и България се запознаха подробно с правни, политически, икономически и екологични аспекти.
 
Лятното училище е в рамките на проект SULANET, чиято цел е създаване на виртуална изследователска и образователна мрежа за насърчаване на научните изследвания и преподаването в областта на устойчивото управление на земите в Европа.
 
За обучението и съпътстващата програма на лятното училище разказва следващото видео: