ВУАРР – старт за добра кариера


За да създадате новата пътна карта на успешна кариера, започнете с образованието. Това направиха изявени днес държавни администратори, бизнес мениджъри, застрахователи, специалисти от финансово-счетоводната сфера, ректорантньори и хотелиери, доказани професионалисти във вино и зърнопроизводството, здравни и артмениджъри. Довериха се на ВУАРР, избирайки бакалавърските или магистърските програми на висшето училище, които дават летящ старт за бъдещите им успехи. Чуйте ги!