Международна научно-практическа конференция „България на регионите“ среща учени от 9 държави във ВУАРР


Международна научно-практическа конференция по проблемите на социално-икономическото райониране организира Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите от 19 до 21 октомври. Целта на „България на регионите 2018“ е да се представят резултатите от най-новите изследвания на традициите, съвременното състояние на съществуващите социално-икономически райони у нас, както и да се проведе дискусия относно регионалната политика на страната, като бъдат представени опитът и добрите практики на други държави.

Пленарни докладчици от страната ще бъдат ректорът на ВУАРР проф. Димитър Димитров и проф. д-р Веселин Бояджиев, които ще представят теми в областта на европейските практики и перспективи и влиянието на районирането върху икономическото развитие и традициите и съвременното състояние на социално-икономическото райониране в България. Два пленарни доклада – за туризма като стратегия за социално-икономическо развитие на селските райони и за новите предзвикателства пред регионалните политики, ще бъдат изнесени от представители на чуждестранни университети-партньори от Шри Ланка и Литва - проф. д-р Рохана Махалианарачи от Университета Сабарагамува и доц. д-р Едуардас Спириайевас от Университета по приложни науки в Клайпеда.

Програмата на конференцията включва работа в следните основни панели: Актуални проблеми на социално-икономическото райониране в ЕС; Интелигентна специализация и социално-икономическо развитие; Социално-икономическо райониране на България; Политики за регионално развитие и туризъм; Регионална инфраструктура и управление на общините; Регионална специализация.

Лектори на конференцията ще бъдат учени и експерти от 9 държави – Азърбайджан, Русия, Молдова, Украйна, Грузия, Македония, Турция, Шри Ланка и България.

Конференцията се организира от катедра "Регионално развитие и туризъм" и Института за регионални изследвания на ВУАРР.

Изпратена е официална покана за участие в работата на форума до Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

Ще бъде публикуван електронен сборник с доклади от конференцията.

Сайт на конференцията: http://regions.uard.bg

Заявки за участие в работата на конференцията продължават да се приемат до 15 октомври 2018 г. на e-mail: regions@uard.bg