Учени се разписаха под меморандум за териториалното планиране и регионално управление на страната


Документът от Международната конференция „България на регионите“, организирана от ВУАРР, ще бъде внесен в МРРБ

Да се внесат изменения и допълнения в текстовете на нормативните документи, които регламентират административно-териториалното ни устройство, за да се осигури възможност за окрупняване и повишаване жизнеспособността на общини и области. Това е една от точките в меморандума, под който се подписаха участниците в Международната научно-практическа конференция „България на регионите“, организирана от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Във форума, на който приветствие поднесе председателят на Общински съвет Пловдив Савина Петкова, взеха участие учени от 13 държави, които дебатираха социално-икономическото райониране. Тяхното становище по актуалното състояние и проблеми ще бъде внесено в МРРБ по повод публикувания за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, в който се предлагат 4, вместо досегашните 6 района на страната – Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски.

„В България продължава неправилната практика районирането да става по принципа „отгоре надолу. Новите регионални схеми се въвеждат без да се разкриват обективно съществуващите териториални образувания и връзките между тях“, коментира проф. Красимир Левков – член на организационния комитет на конференцията. Той посочи, че в една трета от всички 265 общини у нас населението е под 5000 души.

През последните десетилетия регионалните диспропорции у нас се увеличават. Северозападна България е най-изостаналият регион, а в 200 села няма нито един жител, очерта реалната картина проф. Борис Колев от Националния институт по геодезия, геофизика и география при БАН.

За революционен подход при търсене на решения, свързани с регионалната криза, призова проф. Веселин Бояджиев от Софийския университет, който изнесе един от пленарните доклади, свързани с традициите и съвременното състояние на социално-икономическото райониране.

В работата на конференцията, която се проведе с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката, взеха участие водещи български специалисти и учени от Азербайджан, Грузия, Литва, Молдова, Русия, Украйна, Гърция, Сърбия, Македония, Турция и Шри Ланка. Гостите бяха приети от ректора на ВУАРР проф. Димитър Димитров и обсъдиха възможности за съвместно сътрудничество.

Договор за сътрудничество, който включва разработка на съвместни програми, обмен на преподаватели, организиране на практически обучения и творчески събития бе подписан между ректора на ВУАРР проф. Димитър Димитров и колегата му от Държавния университет по изкуствата в Батуми, Грузия – Ермиле Месхиа.

 Споразумение за сътрудничество по програма „Еразъм+“ бе подписано и с катедрата по здравен мениджмънт на Университета в Чанаккале. Вашите студенти и преподаватели са добре дошли да почерпят практически опит, а ние ще търсим съдействие за разкриване на магистърска програма по здравен мениджмънт, каквато има при вас, обясни проф. Екрем Туфан.

Форумът отчита рекорден брой участници от чужбина – над 40, както и ръст на млади учени, докторанти и постдокторанти, резултатите от работата на конференцията ще бъдат публикувани в сборник, отбеляза ректорът на ВУАРР проф. Димитър Димитров.