269 абсолвенти от филиала на ВУАРР във Велико Търново положиха Галилеевата клетва


269 абсолвенти от великотърновския филиал на ВУАРР положиха Галилеевата клетва на тържествена церемония по дипломиране. Отличниците на випуска бяха поздравени лично от областния управител проф. Любомира Попова и от ректора проф. Димитър Димитров.
 
„Не знам да има друго висше училище с толкова отговорни и можещи млади хора. Всеки работодател ще се гордее с вас. Искам да вярвате във вашата кариера. Инвестирайте в себе си и не спирайте да учите. Животът е за смелите. Бъдете победители в конкурентната среда. Правете всичко с вдъхновение“, обърна се ректорът към абсолвентите.
 


Средният успех на бакалаврите е 5.08, а отличниците са общо 38. Завършилите 181 получиха дипломи и европейско дипломно приложение в пет специалности „Стопанско управление“, „Финанси“, „Икономика на туризма“, „Аграрна икономика“ и „Управление на агробизнеса“. Останалите 88 абсолвенти вече са дипломирани магистри по финанси и банково дело, мениджмънт на човешките ресурси, стопанско управление и управление на проекти, счетоводство и одит.
 
Поздравителен адрес до завършващите бе изпратен от Община Лясковец.