Юбилейна конференция

18.10.2012 г.

Юбилейна международна научно-практическа конференция „България на регионите“ под патронажа на Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие и благоустройство
Постерна сесия под надслов „Европа на регионите”