Държавна изпитна сесия - юни 2019


Държавните изпити за специалностите в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" във ВУАРР - Пловдив ще се проведат на 25 и 26.06.2019 г. съгласно утвърден със заповед на ректора график.

В срок до 14.06.2019 г. студентите тярбва да подадат заявление за допускане.

Срокът за внасяне на таксата е 14.06.2019 г.

Пълният текст на заповедта на ректора на ВУАРР може да видите тук.