Експерти от четири държави създават електронна платформа за професионално обучение


Експерти от четири държави създават електронна платформа за курсове по професионално обучение. Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите бе домакин на поредното съвместно обучение по проекта ViVET, по който си партнира с Германия, Испания и Италия. Платформата е насочена към потребители, които биха желали да повишат квалификацията си и кариерните си възможности чрез обучения и курсове изцяло в интеактивна среда. Теоретичните постановки са подкрепени от богат видео материал.Към момента на платформата са разработени 19 обучения, които включват 217 курса и повече от 10 000 видеа в подкрепа на тяхното практическо приложение. Основните сфери на разработеното съдържание са земеделие, бизнес, опазване на околната среда, здраве и здравни грижи, IT и софтуер, медии, политика, туризъм и интердисциплинарни науки, но платформата е отворена и към преподаватели, които биха желали да разработят нови курсове, съобразно своите компетенции.