Ръководството на ВУАРР посети Университета в Чанаккале


Поредица от успешни срещи и създаване на нови контакти белязаха посещението на ректорското ръководство на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в Турция през изминалата седмица на месец май 2019 г. Срещите бяха отбелязани от университетската телевизия COMU TV: http://tv.comu.edu.tr/ и местната преса.

На 13 май 2019 г. ректорът на ВУАРР проф. д-р инж. Димитър Димитров и зам.-ректорът проф. д-р Марияна Иванова проведоха среща с ректора на Университет „Онсекиз март” в Чанаккале (COMU) проф. д-р Седат Мурат. На срещата присъстваха и зам.-ректорът проф. д-р Сюха Юзден, директорът на професионалното училище по технически науки проф. д-р Али Карабаир, директорът на професионалното училище в Байрямич проф. Назан Арифоглу и координаторът на офиса за международни студенти на COMU доц. д-р Ашкин Коюнчу.
Проф. Димитров благодари за гостоприемството и връчи поздравителен адрес по случай назначаването на проф. д-р Седат Мурат за ректор на COMU и Почетния плакет на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, който се присъжда за особени заслуги в развитието на образованието и науката.
По време на срещата бяха отбелязани добрите партньорски отношения между двата университета и подчертана увереността в ползотворно сътрудничество и в бъдеще, вкл. и работа по нови международни проекти.
Проф. Мурат връчи подаръци на своите гости.
Срещата бе отразена на сайта на Университета на Чанаккале.
 На 14 и 15 май 2019 г. втората партньорска среща по проект Adult training course for small farmers on ecological and urban agriculture (ECOAGRI) бе организирана от Университета „Онсекиз март” в Чанаккале. Проектът е съфинансиран по Програма Еразъм+ на Европейския съюз и цели да разработи програма за обучение, образователни видеоматериали и курсове за обучение за възрастни (18+), които са заинтересовани от екологичното градско земеделие и от това как да произвеждат собствена храна, как да продават продукцията на малки пазари на открито или как да организират своите дейности през свободното си време. В проекта участват партньорски организации от България, Гърция и Турция.
Срещата бе отбелязана от университетската телевизия COMU TV.
Информация за проект ECOAGRI: https://eco-urban-agri.eu/
На 16 и 17 май 2019 г. в Чанаккале се състоя четвъртата партньорска среща по проект Supporting access to training and qualification for people with disabilities through the development of a course on environmental gardening education and it is based on learning outcomes of the European Credit Transfer System in Vocational Education and Training (ECOGARD) с участието на представители от Белгия, България, Словения и Турция. Фокусът на срещата бе поставен върху разработването на обучителни материали и наръчници.
Проектът е съфинансиран по Програма Еразъм+ на Европейски съюз и има за цел да предостави възможности за повишаване на квалификацията или преквалификация на дългосрочно безработни, вкл. хора с увреждания, в областта на екологичното градинарството; да разработи нов професионален профил „работник в екоградинарството“; да предложи насоки за развитие на социалното предприемачество и модел за устойчива заетост на хората с увреждания.
Как COMU TV отрази срещата може да видите тук.
Информация за проект ECOGARD: https://ecogardening.eu/
 

В резултат на 10-годишното партньорство между ВУАРР и COMU са реализирани успешно международни проекти, научни форуми и мобилности на преподаватели и служители.