Честит празник!


Поздравление от проф. д-р инж. Димитър Димитров - ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, по случай 24 май