Наръчник със съвети улеснява контактите с хора с увреждания


Лесни за употреба насоки за младежки работници и лидери, които искат да планират и провеждат кампании за повишаване на осведомеността относно уврежданията и социалното включване, са събрани в ръководство, което бе представено на международна конференция в Пловдив. В дискусиите по време на форума се включиха и преподаватели от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Ръководството е изготвено в рамките на проекта „Да повишим осведомеността на младежката общност относно уврежданията, за да създадем приобщаващо общество“, съфинансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС.

На конференцията бе презентиран и наръчникът „АБВ за приобщаваща комуникация с моите връстници с увреждания“, разработен за млади хора, които искат да придобият нови умения да общуват с връстниците си със специални потребности. Той предлага практически съвети, приложими в различен житейски контекст.

По проекта е създадена и Интегрирана платформа за комуникация между младежи връстници.