СТИПЕНДИИ НА ГЕРМАНСКАТА СЛУЖБА ЗА АКАДЕМИЧЕН ОБМЕН


Повече от 35 години МФ "Св. Св. Кирил и Методи" администрира програми, свързани
с академичният обмен между България, Япония, Германия, Швеъцария и САЩ. Вече
28 години една от най-значимите от горе изброените програми е тази на Германската
служба за академичен обмен.


ДААД предлага за 2019/2020 учебна година следните стипендии:
 
Летни курсове в Германия (HSK)


Стипендии за студенти след първа диплома - всички специалности

Годишни изследователски стипендии (7 до 10 мес.)

Краткосрочни изследователски стипендии до 6 месеца

Билатерална (cotutelle) аспирантура (докторантура)

Двустранен обмен на учени


Стипендии за университетски преподаватели и учени

За български аспиранти (докторанти) с партниращ научен ръководител в Германия

Повторна покана за бивши стипендианти: ДААД-Алумни

за повече информация ТУК