Семинар за опазване на околната среда представи онлайн платформа за професионално обучение


Онлайн платформа за професионално обучение бе представена на семинар за опазване на околната среда във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Събитието бе организирано съвместно с кметството на район „Северен“ в рамките на международен проект за стратегическо партньорство по програма „Еразъм+“. Платформата е насочена към потребители, които биха желали да повишат квалификацията си и кариерните си възможности чрез обучения и курсове изцяло в интеактивна среда. Теоретичните постановки са подкрепени от богат видео материал и са разработени от партньорите от Германия, Испания, Италия и България.

Към момента на платформата са разработени 19 обучения, които включват 217 курса и повече от 10 000 видеа в подкрепа на тяхното практическо приложение. Основните сфери на разработеното съдържание са земеделие, бизнес, опазване на околната среда, здраве и здравни грижи, IT и софтуер, медии, политика, туризъм и интердисциплинарни науки, но платформата е отворена и към преподаватели, които биха желали да разработят нови курсове, съобразно своите компетенции
.
Ректорът на ВУАРР проф. Марияна Иванова и координатор на ViVET, съвместно с доц. Вихра Димитрова, са разработили курс по „Опазване на околната среда“ на експертно ниво. Целта на обучението е да представи по интересен и достъпен начин проблемите на околната среда за обучаеми от различни среди.

Амбицията на ВУАРР и да разширява и използва активно платформата, която предоставя възможност за автоматичен превод на 10 езика. В края на всеки курс обучаемият решава тест и ако покрие 70% получава сертификат, който се генерира автоматично от платформата.

Участниците в семинара гледаха видеа за опазване на околната среда, записани с гласовете на холидувски звезди като Джулия Робърт, която говори от името на Природата, и Пенелопе Крус – от името на Водата.

Технически насоки за регистрация в платформата даде зам.-ректорът доц. Екатерина Арабска.

Президентът на ВУАРР проф. Димитър Димитров приветства участниците в семинара и заяви, че добрите практики са разработени, нашата отговорност е да ги приложим.