Бюлетин 1 на Проекта NEWCAP


Бюлетин 1 на Проект „Нови европейски стандарти в контекста на реформираната обща селскостопанска политика на ЕС”, изпълняван в рамките на програма Леонардо да Винчи - Трансфер на иновации на Европейската комисия.
Тук може да откриете първото издание на бюлетина на проекта, където може да намерите информация за проекта, консорциума и новини за общата аграрна политика.Уеб страница на проекта http://newcap-project.eu/index.php осигурява основна информация за целите на проекта, резултатите и информационните ресурси. Информацията и новините непрекъснато се обновяват.
Главният продукт - онлайн обучителен курс за фермери и консултанти, ще бъде наличен на уеб сайта от септември 2014.
Бихме били много благодарни да получим обратна връзка от вас, коментари или предложения за подобряване на уеб страницата и бюлетина в бъдеще.
Основната цел на проекта е да сьздаде интерактивна образователна програма за развитието на селските райони (производители, консултанти и потребители), която ще oсигури комплексна информация в областа на новата реформирана обща аграрна политика. Планирани са редица дейностиза информиране на специалистите в сектора и разпостраняване резултатите от проекта.
Ще продължаваме да ви информираме за новостите по проекта и общата аграрна политика.
 
ПРОФ. Д-Р МАРИЯНА ИВАНОВА
КОНТАКТНО ЛИЦЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОЕКТА NEWCAP