Финална пресконференция по проект ViVET

Онлайн платформа за професионално обучение, насочена към потребители, които биха желали да
повишат квалификацията си и кариерните си възможности чрез обучения и курсове изцяло в интеактивна
среда бе създадена по проект ViVET, който се изпълнява по програма „Еразъм+“. Теоретичните постановки
са подкрепени от богат видео материал и са разработени от партньорите от Германия, Испания, Италия и
България.

Към момента на платформата са разработени 19 обучения, които включват 217 курса и повече от 10 377
видеа в подкрепа на тяхното практическо приложение. Основните сфери са земеделие, бизнес, опазване
на околната среда, здраве и здравни грижи, IT и софтуер, медии, политика, туризъм и интердисциплинарни
науки, но платформата е отворена и към преподаватели, които биха желали да разработят нови курсове,
съобразно своите компетенции.

Ректорът на ВУАРР проф. Марияна Иванова и координатор на ViVET, съвместно с доц. Вихра Димитрова,
са автори на курс по „Опазване на околната среда“ на експертно ниво. Целта на обучението е да представи
по интересен и достъпен начин проблемите на околната среда. Ас. Иванка Шопова от ВУАРР е разработила
курс по хотелиерско домакинство.

Амбицията на ВУАРР е да разширява и използва активно платформата, която предоставя възможност за
автоматичен превод на 10 езика. В края на всеки курс обучаемият решава тест и ако покрие 70% получава
сертификат, който се генерира автоматично от платформата.

Бежанци от Регистрационно-приемателен център в град Харманли преминаха обучение за опазване на
околната среда по проекта. Представители на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите
посетиха центъра към Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, за да запознаят
участниците в събитието с проекта ViVET. В инициативата се включиха 21 живеещи в центъра от Сирия,
както и представители на БЧК – Хасково.

ВУАРР организира и второ обучение съвместно с Интеграционно-Информационен център за бежанци
към Български Червен Кръст. На него взеха участие представители от Сирия, Палестина, Иран и Хаити,
които се запознаха с функционалностите на платформата и конкретно с обучението по опазване на
околната среда.