Младите фермери трябва да се сдружават, за да оцелеят и да са конкурентни в Европа


Селските райони обезлюдяват, а данните показват, че младите фермери намаляват. Сдружаването в браншови структури ще им помогне да оцелеят и ще ги направи конкуренти в Европа. Това заяви управителят на организацията на производителите „Фермерско мляко“ Рангел Матански. Фермерът от Раковски е категоричен, че са нужни колективни усилия, за да се постигнат положителни резултати за индивидуалните ферми.

Той бе сред участниците на информационна среща на тема: „Как Общата селскостопанска политика подкрепя младите хора и успешното внедряване на дигитални технологии в земеделското производство“, на която бе домакин Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Инициативата е част от кампанията по проект „Общата селскостопанска политика – от полза за всички нас“, която се изпълнява от АГРО ТВ с финансовата подкрепа на Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия.

Визията на Матански за новата Обща селскостопанска политика е, че трябва да се търсят бутикови продукти, комбинацията на фермата с туристическа услуга, което да носи добавена стойност. Той изрази становище, че не трябва да се противопоставят големите на малките производители, а всички да работят заедно.

Ректорът на ВУАРР проф. Мариана Иванова приветства участниците от името на президента на висшето училище проф. Димитър Димитров, който изразява увереност, че секторът „Земеделие“ ще привлича все повече млади хора.
Във видеообръщението си към участниците на събитието министърът на земеделието и храните Десислава Танева заяви, че е изключително важно да се развива младо поколение, което да направи земеделието привлекателно. Резултатите от първия програмен период показват, че са били подпомогнати 5800 млади производители със сумата от 286 млн. лева, а през втория – 4300 с 290 млн. лева.

Данни за подпомагането на младите фермери по Първи и Втори стълб на ОСП представи доц. Димитър Якимов от ВУАРР. Управителят на фирма за проекти по Програмата за развитие на селските райони, която е завършила магистърска специалност „Управление на проекти“ във ВУАРР, Мария Янчева заяви, че все повече млади хора се възползват от възможността да печелят европейски средства.

В следващия програмен период се увеличава максималният размер на помощта от 70 на 100 000 евро, оповести експертът в дирекция „Развитие на селските райони“ Милен Кръстев.

Началникът на отдел „Консултантски услуги по национални и европейски програми“ от Националната служба за съвети в земеделието Делян Георгиев увери младите фермери, че винаги могат да разчитат на безплатна експертна помощ от създаването на фермата до обслужването й – какви са подходящите за отглеждане видове култури, техниките на производствен процес, разрешителен и лицензионен режим.

В презентацията си за прилагане на новите технологии доц. д-р Александър Давчев от ВУАРР заяви, че все повече говорим за интелигентно земеделие, което е гаранция за увеличаване на производството, по-добро качество и икономия на време.

Своя опит и проблемите, които срещат в сектора, сподели Андрей Мачуганов от „АЖД Агро“. Възпитаникът на ВУАРР е второ поколение зърнопроизводител и работи в град Летница, Ловешка област.

Още един кадър на ВУАРР – Пламен Кукерски, разказа за своето производство и за опита да наложи планинския лимон. Той също е потомствен земеделец и отглежда насаждения за производство на биосокове.