ВУАРР взе участие в международна конференция в Прилеп


Зам.-ректорът на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите проф. д-р Огняна Стоичкова взе участие в 11-тата международна конференция „Дигитална трансформация на икономиката и обществото: очертаване на бъдещето“, посветена на 60-годишнината на Факултета по икономика в Прилеп на Битолския университет „Св. Климент Охридски“.
 
Участниците изнесоха доклади в 5 направления – цифрова трансформация във финансовите услуги, умен растеж и устойчиво развие, дигитални трансформации и бизнес модели, електронна търговия и дигитален маркетинг, ИКТ, образование и общество на знанието.
 
Поздравителен адрес към организаторите изпрати ректорът на ВУАРР проф. Мариана Иванова.
 
„Във века на информационните технологии въпросът за дигиталната трансформация на икономиката и обществото става все по-актуален и се нуждае именно от такива научни форуми, които събират на едно място учени и практици, поставят проблеми, предлагат решения и извеждат тенденциите за бъдещо развитие. Дигиталната трансформация поставя на дневен ред едни от най‑големите предизвикателства за съвременното общество и неговото устойчиво развитие и ние напълно подкрепяме обхванатите от събитието тематични области, като в същото време изразяваме и нашата готовност за бъдещо сътрудничество“, се казва в поздравителния адрес.
 
Проф. Стоичкова приветства състава на Факултета по икономика за волята и енергичния дух, с които работи за успеха на образованието и науката и просперитета на Битолския университет.Ръководството и преподавателите на факултета приеха с благодарност поздравленията за 60-годишния си юбилей и изразиха готовност за работа по съвместни образователни и научни проекти с ВУАРР.Факултетът по икономика е съорганизатор на серията конгреси IBANESS в партньорство с ВУАРР и Университета "Намик Кемал" от Турция.