Честит празник!


Поздравление от президента на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите проф. д-р инж. Димитър Димитров по случай 1 ноември – Денят на народните будители