Проект ECOAGRI бе представен на международна конференция в Турция


Представители на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите взеха участие в Третата международна конференция по въпросите на осведомеността „Образование, наука, здравеопазване и изкуства“, която се проведе от 5 до 7 декември 2019 г. в Университет „18-ти март“ – Чанаккале, Турция.
По покана на организаторите от Rating Academy колектив от автори от ВУАРР и университета в Чанаккале представи доклад за проекта „Обучителен курс по екологично и градско земеделие за малки земеделски производители“ ECOAGRI - 2018-1-BG01-KA204-047888, изпълняван по Програма „Еразъм+“.


 
Стратегическото партньорство за обмен на идеи и добри практики включва организации от България, Гърция и Турция. Координатор на проекта е проф. д-р Марияна Иванова – ректор на ВУАРР. Основна цел е разработването на програма за обучение, образователни видеоматериали и курсове за обучение за възрастни (18+), които са заинтересовани да проучат екологичното градско земеделие или да произвеждат собствена храна, да продават продукцията си на открити малки пазари или като част от техните дейности в свободното време. Проектът стартира през декември 2018 г. и е с продължителност 24 месеца.
В доклада се подчертава, че развитието на градското земеделие допринася за осигуряването на хранителната сигурност и оказва положително влияние в икономически, социален и екологичен аспект. Инициативите в това направление са ключови за справяне със съвременните проблеми на човечеството и действията в световен мащаб във връзка с глобалните цели за устойчиво развитие.
Целеви групи на проекта са лица над 18 години, малки градски селскостопански земеделци, обучители, центрове за обучение и др.
Обучителният курс включва седем модула, чието съдържание се разработва в съответствие с изискванията на Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР), така че постигнатите резултати от обучението, формулирани като знания, умения и компетентности, да бъдат сравними и признати в различни държави.
Проучени инициативи в областта на екологичното и градското земеделие в България и Турция бяха също представени в рамките на конференцията като добри практики и примери.
Интерактивна мобилна апликация за градски екофермери ще бъде изполвана на следващ етап по проекта.
Повече информация за проекта може да се открие на неговия уебсайт: https://eco-urban-agri.eu/
 

 
 
В рамките на конференцията представителите на ВУАРР доц. д-р Екатерина Арабска и д-р Красимир Асенов представиха и доклад на тема „Глобализация, социална сигурност и устойчиво развитие“.
В доклада се подчертава, че глобализационните процеси увеличават възможностите за икономически растеж и по-добра комуникация за социално и културно развитие, но също така поставят на дневен ред някои от най-големите предизвикателства, пред които е изправено човечеството. Въпросите на бедността и глада, здравеопазването и образованието, устойчивото производство и потребление, опазването на природното и културното наследство са залегнали в основата на Програмата на ООН за устойчиво развитие.
Проучването разглежда глобализацията като процес на засилване на икономическите, социалните и културните отношения между различни страни, организации и хора. Специален акцент се поставя върху влиянието на тези процеси върху развитието на социалната справедливост като концепция за общност, в която се спазват принципите на справедливост и солидарност, правата на човека и достойнството на всеки индивид. Подчертава се значението на образованието и обучението, иновационното развитие и трансфера на знания, междукултурната комуникация и взаимното разбирателство за социалната справедливост и устойчивите общества.
Д-р Красимир Асенов взе участие в специален панел-дискусия с представители на местното самоуправление в Турция по въпросите на глобализацията, имигрантите и ролята на общините.
 
 
Материалите от конференцията ще бъдат публикувани от Rating Academy: https://ratingacademy.com.tr/ica2019/en/home/
 
Представителите на ВУАРР бяха посрещнати от ректора на Университет „18-ти март“ проф. д-р Седат Мурат, който участва в конференцията като домакин и модератор на пленарната сесия за образование и мениджмънт. По време на срещата присъстваха и представители на ръководствата на водещи университети от Турция, Иран, Казахстан, Азербайджан, Румъния и Косово, които обсъдиха бъдещо сътрудничество и съвместни дейности.
 
 
Събитието бе отразено от университетската телевизия COMU TV: http://tv.comu.edu.tr/haberler/genel/3-uluslararasi-farkindalik-kongresi-comu-de-gerceklestirildi

В поздравителен адрес от ръководството на ВУАРР се изказват благодарности на Университет „18-ти март“ и Rating Academy за поканата за участие в престижния научен форум и се декларира подкрепата на висшето училище за подобни инициативи и готовност за бъдещо сътрудничество.