ВУАРР - партньор по 5 международни проекта, започва изследване за оценяване на качеството и акредитацията във висшето образование


Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите работи по пет международни проекта в партньорство с университети, институции и организации от различни европейски държави. Акценти от дейността по проектите бяха представени от ректора проф. Марияна Иванова на Отчетна научна конференция на ВУАРР.

Експерти от Германия, Испания, Италия и България създават електронна платформа за курсове по професионално обучение по проекта ViVET. Платформата е насочена към потребители, които биха желали да повишат квалификацията и кариерните си възможности чрез обучения и курсове изцяло в интеактивна среда. Теоретичните постановки са подкрепени от богат видео материал. ВУАРР е автор на два курса – за опазване на околната среда и за хотелиерско домакинство. Бежанци от Регистрационно-приемателен център в  Харманли преминаха обучение за опазване на околната среда. Представители на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите посетиха центъра към Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, за да запознаят участниците в събитието с проекта ViVET. В инициативата се включиха 21 участници от Сирия, както и представители на БЧК – Хасково. Вторият семинар бе организиран в Информационно-интеграционния център за мигранти към Червения кръст.

Подпомагане достъпа за обучение на хора с увреждания в екологичното зеленчукопроизводство е фокус на проекта ЕCOGARD, на който ВУАРР е координатор. Заедно с партньорите от Словения, Белгия и Турция, нашите експерти разработват наръчник за преподаватели. Петата партньорска среща се проведе през октомври в Университета „18 март“ в Чанаккале.

Обучителен курс по екологично земеделие ще бъде разработен по проекта ECOAGRI. Целевата група са лица над 18 години с по-нисък образователен ценз, както и хора с увреждания. Разработено е и мобилно приложение за градско фермерство, което ще бъде свързано с образователната платформа. През ноември ВУАРР бе домакин на поредната среща на партньорите от Гърция и Турция.

Waterschool е училище, в което се стимулира консумацията само на питейна небутилирана вода. Проектът по програма „Еразъм+“ обединява институции с опит в различни области на образованието и храненето от Австрия, Великобритания, Словения, Италия, Чехия и България. Целта на Waterschool е да създаде електронно учебно съдържание под формата на уроци, което да насърчи децата да пият повече чешмяна вода.  Партньорите по проекта се събраха на трета работна среща във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите през юни, за да представят резултатите от проучване за достъпа до чиста питейна вода, културата на пиене на небутилирана вода сред децата и младежите в своята държава и как това се отразява върху здравния им статус.

Експерти от три държави ще разработят електронна платформа за професионално обучение, която да даде възможност за провеждане на комбинирани стажове в областта на агробизнеса и предприемачеството с ментори от работодателски организации. Координатор на проекта BLEVIVET е ректорът на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите проф. Марияна Иванова. Предвижда се да бъде разработен и стандарт за оценка за това как обучаемият се е справил на всеки етап от стажа.

От януари следващата година ВУАРР започва изследване за оценяване на качеството и акредитацията във висшето образование при формиране на институционалната политика. Проектът има за цел да открои стратегии  на институционално поведение  в резултат от процесите на външно оценяване и акредитация на различни видове висши училища в България и чужбина, като по този начин допринася за по-задълбоченото разбиране на процесите на модернизация на висшето образование.

В доклада си за ролята на акредитацияга за иновациите във висшето образование, представен на Отчетната научна конференция, зам.-ректорът на ВУАРР доц. Патриция Георгиева очерта предизвикателствата пред висшите училища на фона на икономическата нестабилност,  намаляване броя на кандидат-студентите, очакванията на работодателите за повишаване на качеството на обучение.