Към кандидат-студентите: Подавайте документи онлайн!


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите осигурява електронен прием на документи за кандидат-студенти. Предвид извънредната ситуация в страната и мерките срещу коронавируса, кандидат-студентите могат да кандидатстват онлайн чрез специален формуляр в сайта на ВУАРР.

За целта е необходимо да въведат име, адрес, телефон и електронна поща, да изберат образователно-квалификационната степен, в която искат да се обучават, специалността и формата на обучение. Менюто позволява да подредите специалностите по реда на желанието си и да прикачите сканирани копия на необходимите документи. Има изискване да посочите и начина, по който ще кандидатствате – чрез конкурсен изпит, оценка от ДЗИ или оценка от положен изпит в друго висше училище.

На посочения от Вас имейл ще получите указания за следващите стъпки.

Информация за приема в бакалавърски програми

Балът за класиране за бакалавърските програми се образува по шестобалната система като средноаритметична от следните три оценки: по български език от дипломата за средно образование; по избор от дипломата за средно образование (математика, география и икономика, история и цивилизация, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, икономика, информатика или чужд език); оценката от конкурсния изпит или ДЗИ.

Информация за приема в магистърски програми

За магистърските програми се кандидатства по документи. Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като сумата от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства, се раздели на две. Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.

Информация за докторски програми

Кратка информация за специалностите, които предлага висшето училище, може да получите от новия справочник за кандидат-студенти за 2020/2021 г.

Напомняме, че от 2020/2021 г. ВУАРР разкрива нови специалности и специализации.

За зрелостниците е осигурена възможност да запазят място в избрана специалност още сега.

Успех!