ВУАРР няма да отлага държавните изпити


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще проведе държавните изпити при изпълнение на мерките за ограничаване разпространението на COVID-19.

Всеки семестриално завършил студент ще има възможност да посочи предпочитан начин на явяване:
• От разстояние, онлайн – в платформите за електронно и дистанционно обучение;
• Присъствено в кампусите на висшето училище в цялата страна при ограничаване на движението между областите и населените места и намаляване на вероятността за контакт с лица от налични или потенциални огнища на коронавирус, както и лица от рискови групи или такива, работещи при рискови условия:
- Индивидуално – при наличие на хронични заболявания, възрастови причини и др., които налагат физическо дистанциране на обучаемите;
- Групово в залите и аудиториите при спазване на всички противоепидемични мерки;
- На открито, ако условията позволяват това.

За присъственото явяване са взети всички необходими мерки за осигуряване на физическа дистанция и предпазни средства, дезинфекция и ограничаване на събирането в групи и времето за престой във висшето училище извън определения часови диапазон за държавния изпит.

С цел по-добра организация за студентите на ВУАРР – Пловдив са определени следните дати за явяване:

1. От разстояние, в платформата за електронно обучение - на 8 юли 2020 г. за всички специалности съгласно вътрешите правила на ВУАРР и при спазване на следните изисквания:
- Идентификация на самоличността на всеки студент;
- Изисквания към техническите характеристики на устройствата за провеждане на държавен изпит онлайн:
• Настолен или преносим (лаптоп) компютър;
• Работещи Web камера, микрофон, слушалки;
• Операционна система: Windows 8.1 или 10;
• Браузъри: Google Chrome, Mozilla Firefox, актуализирани;
• Стабилен достъп до интернет.

2. Присъствено, в кампусите на ВУАРР – на 24 и 25 юни 2020 г. по специалности:

ОКС „Бакалавър“


Специалност Дата
Стопанско управление 24.06.2020 г.
Аграрна икономика 24.06.2020 г.
Икономика на туризма 24.06.2020 г.
Управление на информационните системи 24.06.2020 г.
Управление на човешките ресурси 25.06.2020 г.
Финанси 25.06.2020 г.
Счетоводство 25.06.2020 г.

ОКС „Магистър“

Специалност Дата
Стопанско управление 24.06.2020 г.
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“ 24.06.2020 г.
Управление на проекти 24.06.2020 г.
Медиен мениджмънт 24.06.2020 г.
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“ 24.06.2020 г.
Управление на комуникационните системи 24.06.2020 г.
Икономика и управление на агробизнеса 24.06.2020 г.
Здравен мениджмънт 24.06.2020 г.
Мениджмънт на храните и храненето 24.06.2020 г.
Финанси и банково дело 25.06.2020 г.
Мениджмънт на човешките ресурси 25.06.2020 г.
Счетоводство и одит 25.06.2020 г.

Часът и мястото на явяване ще бъдат обявени допълнително.

Заявления се подават в срок до 10.06.2020 г., а срокът за внасяне на таксата е 19.06.2020 г.

В заявлението за допускане до държавен изпит студентите посочват начина на явяване, като попълват и декларация, че са запознати с вътрешните правила на висшето училище и предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 и стриктно ще ги спазват.

Формите на заявления и декларация са качени в информационната система на висшето училище, до която всички студенти имат постоянен достъп.

До 22.06.2020 г. учебните отдели ще изготвят разпределение и ще уведомят студентите кога и как следва да се явят на държавен изпит.

За допълнителна информация:


Учебен отдел „Бакалаври“ 032/960315
umo@uard.bg
Учебен отдел „Магистри“ 032/961154
kstankova@uard.bg
hayda_hr@uard.bg