COVID-19: Икономическите предизвикателства


Безплатен уебинар на тема „COVID-19: Икономическите предизвикателства“ от серията „Академия за лидери“ на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив ще се проведе на 4 юни 2020 г. (четвъртък) от 14:00 часа.
Уебинарът ще бъде открит от президента на ВУАРР проф. д-р инж. Димитър Димитров, който ще представи плюсовете и минусите в държавното управление на кризата.

Ръководителят на катедра „Финанси“ на висшето училище проф. д-р Мариана Асенова ще говори за пандемията и отражението й върху финансовите пазари.

Развитието на българската икономика в контекста на пандемията COVID-19 ще анализира доц. д-р Бисер Кръстев.
Деканът на Факултет по икономика и управление на ВУАРР доц. д-р Георги Георгиев ще сподели съвременни виждания за управлението на персоналните финанси по време на криза.

Велизар Петров от Агенцията за регионално развитие с бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив ще направи презентация по проблемите на фирмите в условия на криза и предизвикателствата на пандемията.
Чл. кор. Анатолий Кучер от Украйна ще сподели опит от изследванията на влиянието на COVID‑19 върху земеделския сектор и икономиката на Украйна.

За регистрация, моля последвайте линка: https://forms.gle/hranZgzrKXzB66QW6