ВУАРР стартира новата академична година при строги противоепидемични мерки и с нова система за електронно обучение „Електронен университет“


Учебните занятия за зимния семестър на 2020/2021 г. във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще се провеждат по общ график за ВУАРР – Пловдив и неговите филиали.

Информация за утвърденото разписание на учебните занятия се публикува в информационната система на ВУАРР: http://isao.vuarr.com/

В учебните бази на висшето училище са предприети мерки за ограничаване на преките физически контакти между преподаватели и студенти и се прилагат общоприетите противоепидемични мерки.

За студентите от редовна и задочна форма на обучение висшето училище е осигурило възможности за работа в нова Система за електронно обучение „Електронен университет“: https://uni.e-uard.bg/

Повече информация за нея студентите могат да получат след вход в информационната система: http://isao.vuarr.com/