ВИПУСК 2012 – ЮБИЛЕЕН


26.10.2012 г.

Тази година Висше училище по агробизнес и развитие на регионите навършва 20 г. от създаването си.
През изминалите години Висшето училище доказа пред обществото, че работи ефективно, че е отворено към иновации и гради институция за висше образование с дългосрочна визия за бъдещето.
Затова абсолвентите на ВУАРР имат основание да се гордеят, че са възпитаници на едно устойчиво развиващо се и перспективно висше училище.Общият брой на завършващите, които получиха своите дипломи е 294.
94 от тях са с отличен успех.
За първи път в историята на Висшето училище дипломи получиха и първите магистри.