ВУАРР и партньори разработиха държавен стандарт за професия „Работник в екоградинарството“

Държавен стандарт за професия „Работник в екоградинарството“ разработи Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите, съвместно с партньорите си по проект „ЕCOGARD“ (https://ecogardening.eu/), чийто фокус е върху подпомагане достъпа до обучение и квалификация на хора с увреждания чрез разработване на курс по биологично зеленчукопроизводство, съобразено със системата за кредити в професионалното образование и обучение ЕCVET. По проекта е изграден профил на професия за създаване на нова специалност, която, след като бъде одобрена от МОН, може да бъде въведена в професионалните гимназии и центровете за професионално обучение. Градинарят ще участва в грижите за обширна продукция на парникови растения, органични зеленчукови градини, диви цветя, гъби и декоративни градини. Той ще придобие умения за напояване, размножаване, засаждане, управление на органични вредители и почистване на растенията, подрязване на плевели и инвазивни растения

Координатор на проекта е Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в партньорство с организации и институции от Словения, Белгия и Турция. Реализирането на проекта е възможно благодарение на съвместните усилия на екипа на ВУАРР като координатор и на още 3 български организации – Център за информация и професионално ориентиране „Згура-М“ - Пловдив, Комплекс за социални услуги „Св. Георги“- Пловдив и „Амитица“ ЕООД - Кресна – компания, специализирана в биоземеделието.

Проектът е съфинансиран по Програма „Еразъм+“ на Европейски съюз и има за цел да предостави възможности за повишаване на квалификацията или преквалификация на дългосрочно безработни в областта на екологичното градинарството; да предложи насоки за развитие на социалното предприемачество и модел за устойчива заетост на хората с увреждания. Резултатите от „ЕCOGARD“ бяха представени на  финалното събитие „Приобщаващо професионално образование и обучение в България – иновативен обучителен курс в областта на биологичното земеделие“. Събитието се проведе на открито при спазване на всички противоепидемични мерки.