26 млрд. бюджет за новия „Еразъм+“


Програма „Еразъм+“ ще има най-големия бюджет в нейната над 30-годишна история – 26 млрд. евро за периода 2021 – 2027 г. Той ще помогне Програмата да бъде още по-приобщаваща и иновативна, но и по-цифрова и екологична.

 „Към момента „Еразъм+“ е предоставила възможност на 10 млн. души да придобият компетенции и да се развият в личностен, образователен и професионален план. С почти удвоения бюджет ще могат да се включат нови 10 милиона души през следващите седем години“, заяви българският еврокомисар Мария Габриел след постигнатото политическо споразумение между Европейския парламент и държавите членки на ЕС за новата програма.

Това ще стане възможно благодарение на по-гъвкавите формати на мобилност, съчетаващи виртуалност и физическа реалност. „Еразъм+“ ще предложи и нови възможности за сътрудничество чрез насърчаване на иновациите в разработването на учебните програми, ученето и преподаването, ще насърчи както екологичните, така и цифровите умения. През следващата година ще започне „Зелен Еразъм“, който ще ангажира младите хора в проекти, допринасящи за справяне с климатичните промени.

„Еразъм+“ се определя като една от най-успешните инициативи на ЕС. От създаването си през 1987 г. нейният обхват е значително разширен. Сега Програмата обхваща всички сектори на образованието и обучението – от ранна детска възраст и училището до професионалното обучение, висшето образование и ученето за възрастни. Тя подкрепя и сътрудничеството в областта на политиката за младежта и насърчава участието в спорта.

„Еразъм+“ ще бъде от ключово значение за изграждането на Европейското пространство за образование до 2025 г. Тя ще мобилизира секторите на образованието, обучението, младежта и спорта за ускорено и устойчиво възстановяване от кризата.

С „Еразъм+“ ще бъдат подкрепени европейските университетски алианси, на които се разчита да се реализира програмата за трансформиране на висшите учебни заведения в ЕС. Професионалното образование и обучение ще получи силна подкрепа чрез инвестирането на 400 млн. евро в изграждането на 50 центъра за високи постижения.