Преподаватели от ВУАРР – ментори на стажове в областта на агробизнеса и предприемачеството


Преподаватели от Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще бъдат ментори на стажове в областта на агробизнеса и предприемачеството.

Експерти от Белгия, България и Турция разработват електронна платформа за професионално обучение, която дава възможност за провеждане на комбинирани стажове. Координатор на проекта BLEVIVET е ректорът на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите проф. Марияна Иванова. Партньорите от Българска консултантска компания „Interprojects“, Международния институт за социално включване – Турция, Консултантска компания „PhoenixКМ“ – Белгия, и ВУАРР проведоха виртуална работна среща, на която бяха  демонстрирани възможностите на онлайнлайн платформа за обучение и мобилна апликация за комбинирани стажове. Платформата е насочена към потребители, които биха желали да повишат квалификацията и кариерните си възможности чрез обучения и курсове изцяло в интерактивна среда.Според белгийския експерт в проекта – Карел Ван Исакер, основната иновация на BLEVIVET е, че предоставя комбинирана форма на стаж. Стажовете ще са в рамките на 50-80 часа, а всеки участник ще попълва план за действие на базата на задачите, получени от ментора, като например създаване на бизнес план на малко или средно предприятие.

Разработен е и стандарт за оценка за това как обучаемият се е справил на всеки етап от стажа.