Експерти от 10 държави се обединяват в проект за екологично образование в училище


Експерти от 10 държави се обединяват в проект за екологично образование в училищата. Стремежът на „Planet friendly schools“ е да вдъхнови хората да бъдат промяната, която искат да видят. Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е сред участниците в проекта, по който си партнират университети, неправителствени организации, центрове за професионално обучение, чиято цел е да споделят опит в намирането на практически решения на екологичните проблеми, пред които сме изправени.

Пандемичната обстановка в световен мащаб наложи първата среща на участниците да се проведе онлайн. Всеки от партньорите презентира организацията, която представлява, както и добрите практики по отношение на опазване на околната среда в системата на средното образование на своята държава. Ректорът на ВУАРР проф. Марияна Иванова разказа за мерките, въведени в българските училища за ограничаване на разпространението на коронавирусната инфекция, и схемата, по която се възстановяват присъствените учебни занятия от следващия месец. Тя поясни, че темите, свързани с опазване на околната среда, са интегрирани в учебното съдържание още от най-ранна детска възраст, а много училища работят по екологични проекти и национални програми, реализират интересни училищни инициативи. Като пример тя посочи дейностите, свързани с Деня на Земята и Деня на водата, откритите уроци на експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води. В презентацията си проф. Иванова описа конкретни проекти с линкове към реализираните по тях инициативи.По проекта „Planet friendly schools“ предстои да бъде разработена онлайн платформа за електронно обучение, в която десетте държави да споделят най-добрите практики за решаване на проблемите с изменението на климата и околната среда.

„Изправени сме пред глобална криза. Нашият проект ще помогне на училищата да се превърнат във фактори на промяната чрез избора на храна и по-екологични навици на потребление сред подрастващите“, каза координаторът на проекта Рупърт Акер и формулира основните цели: проучване и споделяне на иновации от всяка държава, за да бъдат популяризирани сред по-широка аудитория в ЕС; насърчаване на образователните институции да реализират и споделят добри практики, да вдъхновяват с идеи; умножаване на практическите решения.

Съветът към участниците в проекта е да използват цифровите технологии, за да достигнат до широка аудитория и да осъществяват близки връзки с целевата група училища и образователни институции.

„Planet friendly schools“ се реализира с подкрепата на програма „Еразъм +“. Заложено е създаване на платформа за социални медии, която да помогне за разпространението на дейностите и популяризиране на онлайн платформата. Съдържанието на портала ще бъде лесно достъпно, ресурсите ще обхващат училищни дейности (отглеждане на здравословни храни на територията на училището или пиене на чешмяна вода вместо бутилирана), проекти за училищните общности (градинарство или съветите на баба и дядо как да отгледаме екологично чиста продукция, рецепти за полезни храни,  свързване на училищните столове за хранене с местни производители за набавяне на суровини), мултиплициращи проекти.