Партньори от бизнеса и местната власт на виртуална дискусия за Европейския университетски алианс


Партньори от бизнеса и местната власт взеха участие в първата работна среща по проекта за изграждане на Европейски университетски алианс ИНВЕСТ по покана на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Епидемичната ситуация наложи дискусията да се проведе онлайн.

Приветствие към участниците поднесе президентът на ВУАРР доц. Светла Димитрова, която припомни, че ВУАРР се нарежда сред петте български висши училища, одобрени да влязат в европейска мрежа, а това е показателно за развитието му.               

Визията на ИНВЕСТ е да създаде модерен европейски университет, който да задоволява нуждите и изискванията на новото поколение европейци като лидери за утвърждаване на устойчив живот в регионите, поясни пред участниците в работната среща ректорът проф. Марияна Иванова. В резултат на подготвителната работа през първите шест месеца партньорите от ВУАРР, Словашкия аграрен университет, Университета на Тесалия, Университета по приложни науки Карелия и Университета по приложни науки Ван Хол Ларенщайн вече са подготвили и приели рамка за бъдещи дейности.

     
    

Един от основните изследователски подходи, разработван като част от работния пакет за съвместните учебни програми, е Living Labs или т.нар. живи лаборатории за насърчаване на иновативното мислене в среда, ориентирана към потребителя. Концепцията Living Labs бе представена детайлно от зам.-ректора доц. Вихра Димитрова, която е лидер на работния екип. От презентацията й стана ясно, че Living Labs е възможност за сътрудничество при тестване на нови технологии и продукти, свързани с реалния живот, за осъществяване на партньорства между бизнеса, потребителите, държавните институции и академичните среди.

„Потребителите са партньори в процеса на иновация чрез активното си включване. Изследователите и студентите ще бъдат част от процеса по намиране на решения за реални ситуации чрез съвместно създаване и експериментиране“, поясни доц. Вихра Димитрова и отправи покана към фирмите партньори на ВУАРР да се включат в дейностите.
Говорителят на „Клъстер Тракия икономическа зона“ Катя Стайкова благодари на ВУАРР за 6-годишното партньорство и за възможността да бъде част от мащабния проект ИНВЕСТ. „В наше лице имате сигурен партньор“, увери Стайкова.

Изпълнителният директор на Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия Велизар Петров припомни, че от началото на проекта е асоцииран партньор, готов да предостави своя 25-годишен опит. Той изрази надежда след края на проекта алиансът да остане  устойчива структура. Като теми за живите лаботаротии експертът предложи трансфера и наследяването на бизнес, както и управлението на териториалната инфраструктура.

Според последните проучвания Пловдив се оказа на първо място като най-предпочитано място за живеене, каза зам.-кметът на район „Северен“ д-р Красимир Асенов, който се включи в онлайн дискусията като представител на местната власт. „Тези 10 кв.км.от табела до табела, които притискат града, създават ограничения, лишават пловдивчани от зеленина. Очакваме подкрепа от страна на държавата, трябва да работим върху промени в законодателството, за да очакваме реална промяна“, каза д-р Асенов.

Възможностите на първото лятно училище по ИНВЕСТ, което ще се проведе от 7 до 14 юни като хакатон с предварителни задачи, представи Миглена Казашка – административен координатор на програма „Еразъм+“. Крайният срок за кандидатстване е 30 април. Студентите, които бъдат одобрени за участие, ще получат заданията си до 15 май. Те ще работят в мултидисциплинарни групи по конкретно предизвикателство за изграждане на устойчивост на регионите. Участниците ще бъдат запознати с различни методи и инструменти за иновации, експертни лекции за регионалното развитие, ефектите на COVID-19 върху селските и градските общности и устойчивостта на регионалното развитие. Лекциите ще бъдат изнесени от експерти от страните партньори Финландия, България, Гърция, Холандия и Словакия. Групите ще внедрят новаторски решения и ще предложат действия за повишаване на устойчивостта на общностите.