Номинации за връчване на специални отличия на изявени преподаватели за 24 май


Академичното ръководство на Висше училище по агробизнес и разивитие на регионите приема номинации на изявени преподаватели от ВУАРР за присъждане на отличия за въвеждане и прилагане на новаторски подходи при обучението в електронна среда.

След вземане на решение от съответното звено (департамент, катедра, институт или филиал) препис-извлечение на протокола от заседанието с информация за номинираните преподаватели и основанията за техните номинации се изпращат на e-mail: uard@uard.bg в срок до 14 май 2021 г.

Академичният съвет на ВУАРР ще вземе окончателното решение за връчването на отличията, което ще състои на официална церемония в навечерието на Деня на славянската писменост и култура 24 май.