ВУАРР организира международна научна конференция


Уважаеми партньори, колеги и приятели,
 
Имаме удоволствието да ви поканим на IV Международна научна конференция
„Климатични промени, икономическо развитие, околна среда и човешки ресурси“ (CCEDEP) с подзаглавие „Регионално развитие на страните от централна и източна Европа“, която ще се състои на 7-9 октомври 2014 г. в Новотел, Пловдив. Съорганизатор на конференцията е Алиансът на университетите от Централна и Източна Европа (ACEU), чийто Пети конгрес ще бъде проведен като съпътстващо събитие.
Конференцията ще се проведе под патронажа на Министерство на икономиката и енергетиката.
Целта на конференцията е да се очертаят проблемите и перспективите в устойчивоторегионалноразвитие, представяйки съвременни изследвания, давайки препоръки запрактиката, създавайкивъзможности за дискусии и установяване на връзки между наука, бизнес, неправителствени организации, държавни и местни органи и др.
 
Теми на конференцията:

 • Регионални пазари и международна търговия
 • Икономика, предприемачество и мениджмънт
 • Екологично производство на храни
 • Информационни и комуникационни технологии
 • Туризъм и рекреация
 • Зелена икономика и възобновяема енергия
 • Мениджмънт на околната среда
 • Агробизнес и регионална политика
 • Социално и културно развитие
 • Образователен мениджмънт и научни изследвания
 • Човешки ресурси
 • Здраве, спорт и медицина

 
7-9 октомври 2014

Новотел Пловдив, България

За регистрация: http://regions.uard.bg

 
ПЪРВО ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ