Сградата на ВУАРР – пилотен обект за подобряване на енергийната ефективност по проект PRO-ENERGY


Подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради, събиране на добри практики и сравнителен анализ. Това е основната цел на проекта PRO-ENERGY – „Насърчаване на енергийната ефективност в обществените сгради на територията на Балкани – Средиземно море“, реализиран от Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия.

Основните дейности, които включват формулиране на съвместна стратегия за повишаване на енергийната ефективност чрез промяна на поведението, създаване на критерии за избор на пилотни обществени сгради, проектиране и изпълнение на дейности по изграждане на капацитет за енергийни мениджъри, бяха представени на конференция в Международен панаир Пловдив. На форума бе представен и План за действие за енергийна ефективност, разработен в рамките на проекта, както и дейността на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, правоприемник на Изпълнителна агенция по енергийна ефективност. Участниците се запознаха с постигнатото до момента по проекта, по който сградата на ВУАРР е избрана за пилотен обект.

Повече за проекта – в интервюто с Велизар Петров -  изпълнителен директор на Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия.