ВУАРР организира Ден на биоземеделието за шеста поредна година

 
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите вече шест години поред участва в Международната селскостопанска изложба АГРА, като инициатор и организатор на семинар по проблемите на биоземеделието „Ден на биоземеделието”, през който бележити учени и експерти в областта на биоземеделието изнасят лекции и дават консултации. ВУАРР организира Щанд за биоземеделие, на който се излагат биопродукти, учебни материали, новости за проекти, свързани с биоземеделието, обяви за учебни курсове за биофермери и други. На него присъстват и експерти в областта на биологичното земеделие, които дават консултации през цялото времетраене на изложбата.
 
Тази година Денят на биологичното земеделие ще бъде организиран на 7 март 2014 г. (петък) от 10 до 13 часа в зала „България” на Конгресния център на Международен панаир – Пловдив като Международна конференция на тема „Икономически аспекти на биологичното земеделие“, в която ще вземат участие национални и международни организации, представители на държавни институции и дипломатически мисии, фирми, университети, изследователски организации и други. Идеята е да се използва форумът, за да се продължи дейността по изграждане на международна мрежа за насърчаване на предприемачеството в областта на биологичното производство и обмяна на добри практики в мениджмънта.
 
В рамките на официалната програма на конференцията „Икономически аспекти на биологичното земеделие” за първи път ще бъде връчена престижната награда „Лауреат Био Фактор” за принос в областта на биологичното земеделие (чието учредяване бе оповестено на Международна конференция на тема „Биологично производство – предприемачество и мениджмънт”, организирана през март 2013 г. в памет на проф. Сенгалевич) и ще бъде излъчен филмът „Гранде Професоре” в памет на проф. Сенгалевич.
 
 
 
 
 
Номинирани за приза ЛАУРЕАТ „БИОФАКТОР“ за 2014 са:
 
Проф. дсн Стойчо Каров
Понастоящем проф. Ст. Каров е Председател на Асоциация за биологично фермерство „Екофарм“ - една от първите неправителствени организации, работещи за популяризиране принципите на устойчивото земеделие и развитие на биологичното производство в България.
Дългогодишен преподавател по Фитопатология в Аграрен университет и Декан на Факултета по Растителна защита и агроекология от 1987 до 1995 г. и от 1991 до 1999 г. Ръководител на Агроекологичен център към Аграрен университет в периода 1995 – 2001 г.
 
д-р Стоилко Апостолов
Стоилко Апостолов е доктор по ветеринарна медицина. От 1996 г. се занимава с развитие на устойчиво и биологично земеделие в България. От 1997 г. е Управител на Фондация за биологично земеделие "Биоселена". Организацията се занимава с консултации и обучение на биологични фермери, преработватели и търговци на био продукти, както и с лобиране за био храните сред потребители и държавни органи. Фондацията финансира дейностите си основно от международни проекти (Швейцарска програма за сътрудничество, Норвежка програма, ЕС програми).
 
Красимир Кунчев
Г-н Красимир Кунчев е управител на Балкан Биосерт - първият национален орган за контрол и сертификация на биологично производство, преработка и търговия. Агроном, с магистратура по екологично земеделие от Вагенинген, Холандия. Започва работа по специалността си в екипа на Фондация „Биоселена”, веднага след завръщането си от чужбина.
През 2003 г, в рамките на проект, финансиран от Швейцария, създава „Балкан Биосерт” ООД - първият национален орган за сертификация на биологични продукти, чийто управител е от 2008 г.
Сертификацията е съгласно европейски регламент 834/2007г. и други национални и международни биостандарти. Фирмата Балкан Биосерт е включена в официалния списък на одобрените контролни органи в ЕС под номер BG-BI0-02. От 2005 г. има офис и в Македония.
 
Албена Симеонова
Албена Симеонова е биологичен производител и член на УС на Българската асоциация „Биопродукти“ (БАБ).
Албена Симеонова отглежда в с. Любеново, община Никопол, 80 дка лозя по биологичен начин.
Биографията й безспорно е впечатляваща. Завършва Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Кл. Охридски". По-късно специализира управление на околната среда и агроекология в "Бъркли", Калифорния, САЩ. През 1996 г. печели най-престижната международна екологична награда Goldman и наградата на UNEP (Програма за околната среда на Обединените нации) в сериозна конкуренция с еколози от всички континенти. Албена Симеонова е избрана с пълно мнозинство за член на Борда на IFOAM EU на проведеното в Нюрнберг, Германия отчетно-изборно събрание на европейското бюро на Международната федерация на движенията за биологично земеделие (IFOAM). За българката са гласували 160 от общо около 200 делегати на 7-мата отчетно-изборна среща на IFOAM EU.
 
Димо Димов - Председател на Сдружение за биологично пчеларство
Димо Димов е роден в гр. Елена. Главен редактор на вестник „Пчела и кошер” и председател на регистрираното през 2003 година Сдружение за биологично пчеларство. Пчелар с над 20-годишен опит. Изучава екологичните производствени технологии на унгарските пчелари, които произвеждат мед. Ползвайки най-ценното от техния опит, той започва да развива собствен бизнес. Пчелинът му се намира в Еленския балкан. Той е първият в България с подписан протокол от 18 юли 2000 г. за инспекция и сертификация за екологични пчелни продукти.
 
Петко Ангелов
Петко Ангелов е бивш военен летец. Отглежда над 200 дка лимец в стамболовското село Рабово. От 2012 г. е сертифициран за биопроизводство на лимец. Участник е в проекта „Новото тракийско злато” в периода 2009-2014 г. за устойчивото развитие на Източните Родопи. Японци и скандинавци проявяват огромен интерес към лимеца.
Големият интерес към възстановката на жътвата на лимец подтиква Ангелови да организират Фестивал на хляба в Източните Родопи и да го превърнат в традиционен.
 
 
Програма на конференцията