ВУАРР кани студенти, преподаватели и партньори от бизнеса на тридневен семинар


ВУАРР кани студенти, преподаватели и партньори от бизнеса на тридневен семинар на тема „Ефективни способи за насърчаване на продажбите и тяхната практическа приложимост”.
Семинарът се организира по проект BG051PO001-3.1.07-0043 “Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда”, изпълняван по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

9 - 11 МАРТ 2014 г. (9:00 – 17:00)
гр. Пловдив, бул. Дунав 78, VI аудитория
Висше училище по агробизнес и развитие на регионите


Семинарът е безплатен.

За допълнителна информация и регистрация: programs@uard.bg


Покана

Регистрационна форма