Участници по проект за интелигентни градове посетиха ВУАРР


Участници по проект „Start-up for development“, чийто партньор е Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за малки и средни предприятия, посетиха Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Представители на университети и неправителствени организации от Испания, Гърция, Полша и Турция са обединени от идеята за интелигентните градове. По проекта ще бъдат разработени материали за обучителен курс.

Ректорът проф. Марияна Иванова запозна гостите с историята на висшето училище, реализираните международни проекти и дейностите на Европейски университетски алианс ИНВЕСТ, по който партньор е Агенцията за регионално развитие в лицето на изпълнителния директор инж. Велизар Петров.