ВУАРР домакин на конференция за ПОО, организирана от Център за развитие на човешките ресурси


Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите ще бъде домакин на конференция, посветена на взаимодействието между всички заинтересовани страни в сектора на професионалното образование и обучение. Организатор на събитието, което ще се проведе на 03.11.2021 г. в аудитория 7 на ВУАРР, е организирано от Център за развитие на човешките ресурси и Национален експертен екип по ПОО (Bulgarian National VET Team).

Програмата на конференцията обхваща важни теми за ролята на системата ECVET в подкрепа на иновациите в създаването на обучителни програми в сектора на ПОО в България, както и взаимовръзката между бизнес, компетентностите на 21-век и прехода между професионално и висше образование.

Събитието ще се проведе при строго спазване на действащите противоепидемични мерки, като всеки участник и лектор на входа на залата трябва да предостави (на хартия или дигитално) валиден и действащ зелен сертификат,
удостоверяващ прекаран COVID-19, завършен ваксинационен курс или валиден ПСР тест (не по-късно от 72 часа от началото на събитието) или бърз антигенен тест (не по-късно от 48 часа преди събитието). Участници, които не притежават такъв сертификат няма да бъдат допускани в залата.