ВУАРР ще бъде домакин на Международно лятно училище по проект „ИНВЕСТ“


Висше училище по агробизнес и развитие на регионите ще бъде домакин на Международно лятно училище в рамките на Европейски университетски алианс "ИНВЕСТ". Иновативното събитие ще се проведе в хибриден формат в периода 9 май - 10 юни 2022 г.

Темата, по която ще работят участниците, e свързана с осигуряване на качеството на обществените услуги. Фокусът ще бъде поставен върху социалните иновации в образованието, общността и социалните услуги. В лятното училище ще се включат лектори, студенти, докторанти и преподаватели от партньорите в Алианса – Университета на Тесалия, Гърция, Университета по приложни науки Карелия, Финландия, Университета по приложни науки Ван Хол Ларенщайн, Ниделандия и Словашкия аграрен университет, Нитра и ВУАРР.

В периода 9 - 20 май 2022 г. ще се проведе въвеждащо обучение по тематични секции, свързани с предварителната подготовка на участниците, в това число запознаване с учебните материали и платформа за комуникация. Ще им бъдат поставени задачи и казуси за самостоятелна работа. Същинската част на училището ще се проведе на място в Пловдив между 29 май и 4 юни 2022 г. и ще включва представяне на нови решения, инструменти и политики, свързани със съвременните предизвикателства пред осигуряването на качеството за постигането на устойчиво регионално развитие.

Сред поканените лектори са представители на Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика,  Центъра за развитие на човешките ресурси в качеството на Национална агенция за програмата "Еразъм+", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Националната агенция за професионално образование и обучение, Национален център за информация и документация, Национална федерация на работодателите на хора с увреждания, както и представители на нестопански и младежки организации. В рамките на физическите сесии ще се проведат и общи заседания с представители на научноизследователски "живи" лаборатории в Пловдивски регион, ще бъдат организирани учебни визити.