Преподаватели на ВУАРР участват в разработването на учебни модули за електронно обучение в областта на реформираната обща аграрна политика на ЕС за периода 2014-2020 г.


В периода 24-26 март, 2014 година във Флоренция, Италия се проведе третата партньорска среща по Проекта за трансфер на иновации на тема: „Нови Европейски стандарти в контекста на реформираната обща аграрна политика на ЕС“(NEWCAP)с партньори от Словакия, Италия и България.Домакин на срещата бе Конфедерацията на италианските земеделски производители в регион Тоскана. Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив бе представено от проф. д-р Марияна Иванова – зам.-ректор и доц. д-р Вихра Димитрова – преподавател. Основната цел на проекта NEWCAP е да създаде интерактивна образователна платформа за електронно обучение на целеви групи от селските райони (фермери и консултанти в областта на земеделието, безработни млади хора от селските райони и др.). Обучението ще им предостави комплексна информация в областта на новата реформирана Обща аграрна политика. По време на срещата беше обсъден напредъкът по проекта, както и начертани предстоящите дейности. В рамките на интерактивната образователна платформа беше обсъден напредъкът в разработването на модули за он-лайн обучение, насочени основно върху новата ОАП, нейните нови компоненти относно директните плащания за фермери и кръстосаното съответствие.