ВУАРР участва в проект за обучение по устойчивост на професионална кухня


В периода 23-26 март, 2014 г. във Виена се проведе работна среща по международен проект на тема: „Развитие и трансфер на курсове и материали за обучение по устойчивост на професионалната кухня“. Проектът се изпълнява в рамките на Програма „Леонардо да Винчи“ – трансфер на иновации. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите участва в изпълнението на този проект съвместно с партньорски организации от Германия, Италия, Словения, Австрия, Чехия и Обединеното кралство. Дневният ред на срещата включваше обучение в електрона платформа, базирана на Moodle, както и работа по работните пакети: изготвяне и проверка / преглед на учебни материали и съдържание на електронен курс за обучение "SusCooks", и трансфер на печатни материали за обучение в електронно базиран курс на английски език. Бе представена рекламна брошура на проекта и бяха обсъдени възможностите за промотиране и разпространение на резултатите от проекта. Обсъдени бяха възможностите за изготвяне на видео материал, представящ дейностите по проекта и бяха представени варианти за тази цел. Като представител на ВУАРР в срещата взе участие ас. Иванка Шопова от Катедра Туризъм. Планирани бяха и следващите работни срещи - в Бристол и Пловдив.