Как образованието и бизнесът да се срещнат?


На 6 април 2014 г. (неделя) по Пловдивска телевизия "Тракия" ще бъдат излъчени два от заснетите семинари на ВУАРР по проект BG051PO001-3.1.07-0043 "Актуализиране на учебните програми във ВУАРР в съответствие с изискванията на пазара на труда", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, както следва:
 
15:50 ч. – семинар “Практики по управление и контрол на проекти”, проведен в периода от 13-15 март 2014 в Русе
 
19:35 ч. - семинар „Ефективни способи за насърчаване на продажбите и тяхната практическа приложимост”, проведен в периода  9-11 март 2014 в Пловдив
 
Страница на проекта във facebook