Областен информационен център - Пловдив организира информационен семинар за студентите на ВУАРР

 
Уважаеми студенти,
 
На 23 април 2014 г. от 11:00 часа във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, бул. Дунав 78, Областен информационен център - Пловдив ще проведе информационен семинар „ДА създаваме ЗАЕДНО”, организиран по проект ”Изграждане на областен информационен център в гр. Пловдив”, № BG161РО002-3.3.02-00021-С0001, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
В програмата:

  • Програмен период 2014-2020 и новите възможности на оперативните програми;
  • Национален конкурс за младежки проекти – национална инициатива на мрежата от 28 информационни центровe;
  • Представяне на проектен цикъл;
  • Представяне на успешни проекти в Пловдивска област, финансирани по опeративните програми;
  • Индивидуални срещи с експерти от Областен информационен център – Пловдив.
 
 
Очакваме Ви!
 
За допълнителна информация: proekti@uard.bg